.

Rendezvény részletes nézet

Cím: A Krakken művelet
Helyszín: Átrium Film-Színház, 1024 Budapest, Margit krt. 55.
Leírás:

egylevegőre: e g y f e l v o n á s o s  s z í n d a r a b

g y a n ú s  e s e m é n y  a z  á t r i u m b a n  k r a k k e n  m ű v e l e t  a z  á t r i u m b a n

v i g y á z a t  f u r c s a  f o r d u l a t o k  c s ú n y á n  b e s z é l ő  k a r a k t e r e k 

h a n g o s  z e n e  e l v a r r a t l a n  s z á l a k  b e t o n k e v e r é s  m ű v é r  p a r ó k á k 

á l b a j u s z o k  z á r l a t o s  h a l o g é n l á m p á k  i j e s z t ő  e f f e k t e k 

f o n d o r l a t o s  c s e l e k m é n y  s z ö v e v é n y  b o s s z ú s z o m j  h o m o k s z ö r n y

s á r d o b á l á s  s z í n p a d i  m ű p o f o n o k  i d e g p á l y a  c r a s h r e c c s e n é s 

j a z z h o u s e  e l e k t r o p s z i c h o t h r i l l e r  e g y r é s z b e n

Korhatár:

15 év

Szereplők


Gyabronka József

Bálint András

Molnár Piroska

Lázár Kati

Lugosi György

Némedi Árpád

Mihályfi Balázs

Fehér Balázs Benő

Kurta Niké

Dékány Barnabás

Rainer-Micsinyei Nóra

Képek:
Időpontok: .
Jegyárak:
3450 Ft
3950 Ft
4950 Ft
5950 Ft
.