.

Rendezvény részletes nézet

Cím: Tizenhárom almafa
Helyszín: Nemzeti Színház, 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.
Leírás:

A trianoni békediktátum országcsonkolással járó fantomfájdalma még ma is érezteti hatását. A korábbi világrend visszaállítása után vágyakozó magyarság egy újabb háború véradósságát megfizetve volt kénytelen rádöbbenni arra, hogy ha történelmi egyensúly létezik is, az csak a győztesek szempontjait tükrözi. Ami pedig ezt felülírja, az nem más, mint a szülőföldön való megmaradás ténye. Ahogy Wass Albert szerint a Jóisten kezdetben markából hintette szét a székelységet, dolgos és konok embereket szórva a földnek egy szegletére, úgy lesz időtlenné az a jelenlét is, mely egy nép örökkévalóságát szavatolja.

Ezt a tényt hivatott bemutatni előadásunk is, mely Trianont több szempontból megvilágítva, az első világháborútól napjainkig tartó időszakot veszi górcső alá. Ezen belül Wass Albert Tizenhárom almafa című kisregénye lenne az a kiindulópont, mely a túlélés eszméjét a székelység állhatatos, néha keserű, időnként jóízű, de mindig zsigerből fakadó humorára alapozza. A békediktátum fogalma, a határok újra mozdításának esetlegessége - a magyar ember még a hátizsákjában is saját határait cipeli, vagy ha ki sem mozdul lakóhelyéről életében, több ország polgára is lehet - egy száz éve tartó önellentmondás. S ugyanúgy, ahogy a béke és a diktátum, mint szavak egymásnak feszülnek, szemben állnak azok a népek, azok a semmiről sem tehető, ide-oda lökött családok is, melyek egy ilyen döntést elviselni kényszerültek és kényszerülnek.

Táncos Csuda Mózes
Kicsi Mózsi

Andirkó László

Andirkó Mikes

Jegyző, Orosz tiszt
Magyar tiszt , Hadapród, Századparancsnok, Hadnagy
Sipkás, Hunyó katona, Első katona, Első honvéd, Birtalan
Teleki Pál, Elnök
Wass Albert, Öreg
Magyar őr, Bőrkabátos, Fiatalember
Első asszony
Rádióbemondó, Újságárus
Apponyi Albert
Csáky István, Elnök
Második katona, Második honvéd, Szakaszvezető
Tábori pap, Tiszteletes, Nazarénus
Vitális

Tóth Tibor

Szegény román, Román őr

Wischer Johann

Képek:
Időpontok: .
Jegyárak:
1800 Ft
2100 Ft
3000 Ft
3800 Ft
.